LAPAROSKOPİK OBEZİTE CERRAHİSİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?

Laparoskopik yaklaşımın avantajları şunlardır:

*Ameliyat sonrası ağrı

*Hastanede kalma süresinin kısalması

*İş hayatına çabuk geri dönme

*Daha iyi görünüm

 

LAPAROSKOPİK OBEZİTE CERRAHİSİ HANGİ HASTALAR İÇİN UYGUNDUR?

 • Obezite cerrahisi için hastaların neye göre seçildiğini açıklayan aşağıdaki kılavuz ilkeler Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından yayınlanmıştır:
 • Hasta, morbid obeziteye yol açan bilinen hiçbir metabolik (gıdanın kimyasal olarak parçalanmasıyla enerjiye dönüşmesi) ya da endokrin (hormonal) nedene sahip olmamalıdır.
 • Hastanın, kilo verme sonucunda fayda sağlayacağı ve objektif olarak ölçülebilen şikayetleri olmalıdır (fiziksel, psikolojik, sosyal ya da ekonomik). Bunlar hipertansiyon (yüksek kan basıncı), diyabet (şeker hastalığı; kanda çok miktarda şeker bulunması), kalp hastalıkları, solunum problemleri, akciğer hastalığı, uyku apnesi (horlama) ve artrit olabilir.
 • Hasta, olası risk ve komplikasyonlar da dahil olmak üzere öneriler cerrahi işlemin önemini tam olarak kavramalıdır.
 • Hasta uzun yıllar boyunca bir tıp uzmanı tarafından gözlenmeye ve izlenmeye istekli olmalıdır.
 • Hastanın, daha önceden kilo kaybetmek için ilaç tedavisi görmüş ve bu tedaviden sonuç alamamış olması gerekir.

NASIL BİR HAZIRLIK GEREKİR?

 • Laparoskopik obezite cerrahisi için uygun bir hasta olup olmadığınızı anlamak amacıyla, doktorunuzla birlikte yapılacak detaylı tıbbi değerlendirme
 • Beslenme ile ilgili bir değerlendirme de dahil olmak üzere, teşhise yönelik ilave testler gerekebilir
 • Ameliyat sonrasında yaşanacak değişikliklere hastanın alışabilme becerisini anlamak için psikiyatrik ve psikolojik inceleme gerekebilir
 • Kendi tıbbi durumunuza bağlı olarak, kardiyolog, ya da endokrinolog gibi uzmanlarla konsültasyon gerekebilir
 • Obezite destek Grubuna sürekli katılım için teşvik
 • Cerrah ameliyatın olası risk ve faydalarını gözden geçirdikten sonra hastanın vereceği yazılı onam gereklidir
 • Ameliyattan önceki gün, sıvı diyetine başlayacaksınız.
 • Cerrahınız, ameliyat öncesinde kolonunuzun tamamen boşaltılmasını ve bağırsaklarınızın temizlenmesini isteyebilir.
 • Ameliyattan önceki gece ya da sabah duş almanız tavsiye edilir.
 • Ameliyat öncesindeki gece yarısından sonra hiçbir şey yememeli ve içmemelisiniz, yalnızca doktorunuzun ameliyattan önceki sabah bir yudum su ile içebileceğinizi söylediği ilaçları içebilirsiniz.
 • Aspirin, kan inceltici, anti-inflamatuvar ilaçlar (artrit ilaçlar) ve E vitamini, ameliyata birkaç gün ya da bir hafta kala, geçici olarak kesilmelidir.
 • Diyet ilaçları ya da St. John’s Wort ameliyattan önceki iki hafta boyunca alınmamalıdır.
 • Sigarayı bırakın ve evde size yardımcı olması için ihtiyaç duyduğunuz düzenlemeleri yapın.

LAPAROSKOPİK OBEZİTE CERRAHİSİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

Laparoskopik bir prosedürde, cerrahlar kanülle (dar ve tüp şeklindeki araç) karna girebilmek içinküçük insizyonlar kullanırlar. Küçük bir video kameraya bağlı olan laparoskop, küçük kanül aracılığıyla içeri sokulur. Böylece mide ve diğer iç organların büyütülmüş görüntüsü cerrahın görebileceği şekilde TV ekranına yansır. Ameliyatı gerçekleştirmek için gereken özel araçları kullanabilmek amacıyla beş ya da altı insizyon ve kanül yerleştirilir. Karın karbondioksit gazı (CO2) ile şişirildikten sonra ameliyat tamamen karnın içerisinde yapılır. Ameliyat tamamlandığında gaz boşaltılır.

AMELİYAT LAPAROSKOPİK METOTLA GERÇEKLEŞTİRİLEMEZSE NE OLUR?

Çok az sayıda hastada laparoskopik metot uygulanamaz. ‘Açık’ prosedürü tercih etme ya da ameliyatı ‘açık’ prosedüre dönüştürme olasılığını arttıran faktörler arasında, ciddi yara dokusuna neden olmuş önceden geçirilen bir karın ameliyatı, organları görüntüleyememe ya da ameliyat sırasında kanama problemleri sayılabilir.

Açık prosedürü uygulama kararı, asıl ameliyat öncesinde ya da sırasında cerrahınız tarafından verilir. Cerrahınız laparoskopik prosedürü açık prosedüre dönüştürmenin en güvenli olduğunu düşünüyorsa, bunun bir komplikasyon olduğunu düşünmemek lazım, bu yalnızca yerinde verilmiş bir karardır. Açık prosedüre geçme kararı kesinlikle hastanın güvenliği için alınmış bir karardır.

AMELİYATTAN BİR GÜN SONRA NELER BEKLEMELİYİM?

 • Ameliyattan önceki sabah hastaneye geleceksiniz.
 • Ameliyat sırasında ilacı verebilmek için yetkin tıbbi personel damarınıza küçük bir iğne/kateter (IV) yerleştirecek.
 • Genellikle ameliyattan önce ilaç almak gerekmektedir.
 • Anestezi uzmanı ile karşılaşacaksınız ve anestezi ile ilgili görüşeceksiniz.
 • Ameliyat sırasında genel anestezi alacaksınız ve bu birkaç saat sürecek.
 • Ameliyat bittiğinde, tamamen ayılana kadar sizi bekletecekleri uyanma odasına götürüleceksiniz. Ardından kendi odanıza götürüleceksiniz.
 • Genelde hastalar ameliyatın yapıldığı günün gecesini hastanede geçirirler hatta ameliyat sonrasında iyileşebilmek için birkaç gün daha kalmak durumunda olabilirler. 

Etiketler : tüp mide