Bu ameliyatın gelişim süreci de ilginçtir. Kullanılmaya başlandığı ilk dönemlerde daha çok aşırı yani VKİ’si 50’den yüksek “süper” obezlerde hastaları mide by-pass’ına hazırlama aşamasında ara ya da öncü bir girişim olarak kullanıyordu. Yani önce daha basit bir girişim olan “tüp mide” ameliyatı ile biraz kilo verdirelim ve sonrasında mide by-pass’ı ameliyatı olurken hasta biraz zayıflamış olsun ve bu ameliyatın riski azalsın amacını güderek. Çünkü kilo vermeyi sağladığı bilinmekle beraber, uzun dönemde bu etkisinin mide by-pass’ı ile kıyaslanamayacak düzeyde düşük olacağı sanılıyordu. Öte yandan tıp biliminde duygular ve hisler kimi zaman da bizim lehimize olacak şekilde yanlış çıkabilmektedir ! Daha doğrusu “zamanın testi” ile karşı karşıya kaldıktan sonra, yani tüp mide ameliyatının orta dönem sonuçları ele geçtiğinde ve kıyaslamalar matematiksel olarak yapıldığında bu girişimin kendinin de son derece etkili olabileceği gerçeği ortaya çıkmıştır. Dolayısı ile “tüp mide” ameliyatı son 5 yıldır ciddi biçimde gündemimize oturmuştur ve zamanımızda en çok uygulanılan bariatrik prosedürlerin başında gelmektedir.

Etiketler : tüp mide